Tenester

Tenester

Graving

Folgefonn Entreprenør AS tilbyr gravetenester og planerer tomter samt drenerer hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og trygg måte.

Sprenging

Me utfører tenester innan sprenging. Me tek både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomtar, og større oppdrag, som sprengning av industriområde og parkeringsplassar. Tryggleiken står i fokus, og alle sprengningsoppdrag vert utført i tråd med lovar og reglar satt for denne typen arbeid. Vår moderne maskinpark gjer det mogleg å holde høg kvalitet på alle oppdrag.

Andre tenester

  • Prosjektering av tomter
  • Massetransport
  • Klargjering til asfaltering
  • Natursteinmuring

Send oss ei melding via kontaktskjema, så kjem me tilbake til deg.
Kontakt oss

Har du spørsmål kring nokre av våre tenestar? Send oss ei melding via kontaktskjema, så kjem me tilbake til deg – eller ring oss for ein uforpliktande prat.